Budskaps – och medieträning
Budskaps – och medieträning

Att hantera sin relation till omvärlden

Ett bolag eller organisation är på många sätt beroende av sin omvärld och goda relationer till denna. I proaktiva såväl som reaktiva situationer kan medarbetare behöva besvara frågor antingen från media eller från andra intressenter. De blir talespersoner eller ambassadörer för verksamheten och deras svar kan ha stor påverkan.

Att träna inför eventuella möten med media och andra intressenter ger därför både talespersonerna en säkrare grund att stå på och organisationen en trygghet i att ett enhetligt budskap kommuniceras utåt. Genom att träna och diskutera tänkbara framtida scenarier skall deltagarna lära sig att förutse samt hantera olika typer av intervjusituationer och medieframträdanden.

Aspektas konsulter har mångårig erfarenhet från arbete med media och relationsbyggande aktiviteter. Aspekta har tidigare tränat ledande befattningshavare i en mängd olika privata och offentliga aktörer. Våra medieträningar bygger på teoretisk genomgång av dagens medielandskap, men framförallt på individanpassade praktiska övningar.

Vill du veta mer?

Kontakta Mikael Sjöblom för mer information om hur vi kan förbereda din verksamhet för mötet med media.