Notering
Notering

Aspekta har erfarenhet av att strategiskt och praktiskt bistå bolag vid framtagande av prospekt vid börsnotering, nyemission och andra typer av händelser. Genom att komma in tidigt i processen är Aspekta ett strategiskt stöd och kan bistå med såväl råd som kommunikationsaktiviteter.

Exempel på Aspektas tjänster vid notering, listbyte eller nyemission:

  • Prospekt/memorandum
  • Upprättande eller översyn av informationspolicy
  • Strategi och rådgivning gällande kommunikation inför, under och efter notering
Vill du veta mer?

Kontakta Mikael Sjöblom för mer information om hur vi kan hjälpa er inför notering, listbyte eller nyemission.