Utbildningar
Utbildningar

Aspekta arrangerar flera olika typer av utbildningar med jämna mellanrum som är lämpliga för företagsledning, kommunikationsansvariga och även övriga anställda på ett börsbolag.

Exempel på Aspektas utbildningar:

IR i praktiken

IR i praktiken är utbildningen för dig som jobbar med kommunikation i ett företag som är börsnoterat eller på väg till börsen och som vill lära dig mer om Investor Relations. Under en lärorik dag får du lyssna till tre kunniga och erfarna föreläsare, som delar med sig av sitt unika perspektiv inom Investor Relations. Exempel på programpunkter är:

 • Detta är Investor Relations– för bolaget, investeraren och journalisten
 • Basverktygen– hemsida, årsredovisning och delårsrapport
 • Vad är kurspåverkande information?
 • Det proaktiva IR-arbetet
 • Det nya medielandskapet ur ett IR-perspektiv

Skräddarsydda IR-utbildningar
Utifrån behov kan vi ta fram en skräddarsydd utbildning, som till skillnad från IR i praktiken, exklusivt hålls för ditt företag och som fokuserar på era fokusområden inom IR.

Anpassad medieträning
Aspekta har lång erfarenhet av att medieträna VD, CFO och kommunikationschefer på börsnoterade bolag. Medieträning är en färskvara som kontinuerligt behöver uppdateras utifrån företagets situation och omvärldsförändringar. Teoretiska inslag varvas med intervjuer framför videokamera, där alla deltagare får direkt feedback och möjlighet att förbättra sin prestation. Medieträningen ökar deltagarnas säkerhet vid olika intervjusituationer. Efter genomförd träning ska du ha en medvetenhet om vilka dina huvudbudskap är och hur du bäst kan förmedla dessa.

Budskapsträning
Aspekta arrangerar träning där bolagets talespersoner eller ledningsgrupp samlas för att slipa på och träna bolagets budskap gentemot kapitalmarknaden. Utifrån en nulägesanalys diskuteras därefter eventuella förflyttningar i olika budskap samt förtydliganden som kan förstärka och förtydliga bolagets kommunikation.

Strategi för IR i sociala medier
Med en genomtänkt strategi för hur bolaget ska agera i sociala medier öppnar sig stora möjligheter för attbygga och stödja ett starkt finansiellt varumärke genom att skapa transparens och därmed förtroende hos viktiga intressenter. Utbildningen skräddarsys utifrån kundens behov.

Kritikhantering i sociala medier
Utbildningen inkluderar:

 • Teori om kritikhantering i sociala medier
 • Bra och dåliga exempel på hantering av kritik
 • Praktisk övning i kritikhantering
 • Tonalitetsövning för varumärkesbyggande svar
 • Övning som ligger till grund för utformning av tonalitet i sociala medier
 • Leverans av riktlinjer för tonalitet i sociala medier (max 1-2 A4).
Vill du veta mer?

Kontakta Mikael Sjöblom för mer information om våra utbildningar inom Investor Relations.