Tre spaningar: så vägleder styrelsen ledningen genom krisen

Nyligen medverkade Aspekta på ett seminarium tillsammans med Alumni och KPMG. Temat var ”Sanningens kris och krisens sanning”. Vid mötet presenterade Thomas Pålsson, VD för Aspekta, tre korta spaningar med bäring på styrelsers roll inför och vid en eventuell kris.

Öppna ögonen – styrelsen kan vidga perspektiven

Kommunikation är enkelt men ändå så svårt. De grundläggande reglerna – exempelvis att aldrig fara med osanning – tycks vara extra svåra att följa i krissituationer. I en kris är det särskilt viktigt att kunna se verksamheten och händelser med omvärldens ögon.

Fastän det är viktigt att ta in omvärldens perspektiv, så missas det ofta och här kan styrelser bidra. Ledningen blir helt låst av hantering och kommunikation i en kris, den behöver hjälp såväl av styrelsen som av externa rådgivare för att kunna lyfta blicken.

Internt är det lätt att förblindas av att man tycker sig ha hanterat en svår situation bra medan omvärldens bild är en annan. Vad som är objektiv sanning är bara en parameter, det är den upplevda sanningen som får störst betydelse. Det är därför viktigt att utgå från målgruppens upplevelse och inte den egna organisationens.

Undvik pudelinflation – styrelsen ska ha pudeln i koppel

Standard i krishantering i dag är att be om ursäkt. Men det har gått inflation i ”pudlar”. Att snabbt be om ursäkt för allt i förhoppning om att slippa bli utpekad i media är fel. Ödmjukhet är bra, men om den uppfattas som oärlig och bara en nödutgång från akut krisläge så blir det inte bra. Däremot är det viktigt att ta ansvar, att vara närvarande och empatisk.

Idag missbrukas ”pudlar” då det görs för många, på fel sätt och vid fel tillfällen. Ibland är det tvärtom både rätt och viktigt att stå på sig, att inte ta på sig för mycket skuld. Och handling är alltid bättre än ord när det gäller. Styrelsen har en uppgift att se till att ledningen förbereder och tränar organisationen på att agera.

Förbered er på det värsta som kan hända – förberedelser gör det värsta lättare

Sist men inte minst handlar det om vikten av att planera, förbereda och träna för worst case. Då blir de ”normala” kriserna nämligen lättare att hantera. Det handlar om att bygga upp mental beredskap. Se till att organisationen även reflekterar över sociala mediers inflytande. Kraven på snabbhet är idag omfattande, därför är det extra viktigt att vara väl förberedd.

Krisinventering och förberedelser bör stå på styrelsens agenda minst en gång per år. Använd de verktyg som finns, och sätt av tid för detta i styrelserummen. En kristräning kan vara ett kul inslag på strategikonferensen och visar samtidigt för ledningen att det är högt prioriterat.

Ingen elitidrottare skulle spela match utan att förbereda sig mentalt och träna. Även när det gäller krishantering gäller att den som är bäst förberedd och tränad vinner.

Hur förberedda är din styrelse och ledning för att hantera en kris? Gör Aspektas kristest för en överblick av er krisberedskap